Poetz blijft open tijdens ”harde lockdown”

Poetz blijft open tijdens ”harde lockdown”

Onze praktijk blijft tijdens deze periode geopend. Onze praktijk werkt volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Door de eerder genomen maatregelen kunnen wij uw kind en u veilig blijven ontvangen in onze praktijk. Hierbij nog een paar belangrijke punten:

  • Vul vooraf aan elke afspraak de online triage in
  • Kom niet te vroeg voor de afspraak; zo blijft de wachtkamer leeg.
  • Maximaal 1 begeleider per gezin. Broertjes en zusjes die geen afspraak hebben blijven thuis.